ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

H VOICEPORTAL αναλαμβάνει την παραγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, με στόχο την πολιτισμική ανάπτυξη της πόλης και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την υγεία της φωνής.